Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Uczelniana Komisja Wyborcza

Uchwała nr 10 w sprawie ustalenia harmonogramu wyborczego (wybory uzupełniające do Rady Uczelni na kadencję 2020-2024), nowego wzoru oświadczenia dla kandydata do Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz ustalenia wzoru karty do głosowania podczas wyborów uzupełniających do Rady Uczelni na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 9 w sprawie przedłużenia terminu wyboru członków Senatu

Uchwała nr 8 w sprawie trybu stacjonarnego czynności wyborczych

Uchwała nr 7 w sprawie ustalenia harmonogramu wyborczego

Uchwała nr 6 w sprawie przedłużenia terminu wyboru członków kolegium elektorów

Uchwała nr 5 w sprawie uszczegółowienia harmonogramu wyborczego na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 4 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 3 w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń dla kandydatów na elektorów i senatorów oraz wzorów protokołów obowiązujących podczas wyborów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 2 w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowań obowiązujących podczas wyborów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 1 w sprawie ustalenia harmonogramu wyborczego na kadencję 2020-2024