Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Uczelniana Komisja Wyborcza

Załącznik nr 3 do Statutu ASP w Warszawie pt. Zasady dokonywania wyborów, powołania i odwołania organów Akademii i ich członków – Statut ASP w Warszawie

 

Zgłoszenie kandydata do Rady Uczelni (wybory uzupełniające):

UKW_2020_UZG_RU_01 – uzasadnienie zgłoszenia kandydata do Rady Uczelni
UKW_2020_PZG_RU_01 – poparcie  zgłoszenia kandydata do Rady Uczelni
UKW_2020_UZG_RU_01.1 – lista członków senatu zgłaszających kandydata do Rady Uczelni
UKW_2020_OKRU01a – oświadczenie kandydata do Rady Uczelni
  
Oświadczenia lustracyjne (dostępne również na stronie internetowej IPN: https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia)

Oświadczenie lustracyjne
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego