Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Uczelniana Komisja Wyborcza

Załącznik nr 3 do Statutu ASP w Warszawie pt. Zasady dokonywania wyborów, powołania i odwołania organów Akademii i ich członków – Statut ASP w Warszawie

 

Zgłoszenie kandydata do Rady Uczelni:

UKW_2020_UZG_RU_01 – uzasadnienie zgłoszenia kandydata do Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
UKW_2020_UZG_RU_01 (wersja edytowalna)

UKW_2020_PZG_RU_01 – poparcie zgłoszenia kandydata do Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
UKW_2020_PZG_RU_01 (wersja edytowalna)

UKW_2020_OKRU01 – oświadczenie kandydata do Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
UKW_2020_OKRU01 (wersja edytowalna)

 

Zgłoszenie kandydata na rektora:

UKW_2020_ZG_R_01 – karta zgłoszeniowa kandydata na rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
UKW_2020_ZG_R_01-1 – lista osób zgłaszających kandydata na rektora spośród członków Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
UKW_2020_ZG_R_01-2 – lista osób zgłaszających kandydata na rektora spośród pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
UKW_2020_OKR01 – oświadczenie kandydata na rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Oświadczenia kandydatów na elektorów i senatorów:

UKW_2020_OKE01-1 – oświadczenie kandydata na elektora spośród nauczycieli akademickich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
UKW_2020_OKE01-2 – oświadczenie kandydata na elektora spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
UKW_2020_OKS01 – oświadczenie kandydata na senatora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Oświadczenia lustracyjne (dostępne również na stronie internetowej IPN: https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia)

Oświadczenie lustracyjne
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego